Start arrow Usługi arrow Wsparcie wdrożeniowe
Wsparcie wdrożeniowe

Proces informatyzacji przedsiębiorstwa polega nie tylko na zakupie oprogramowania mającego na celu usprawnienie działania firmy. Konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji procesów, określenie które z nich mogą zostać uproszczone albo usprawnione poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych i następnie zakup lub też produkcja tych narzędzi. Firmy nie posiadające odpowiednio doświadczonych kadr w procesie informatyzacji ryzykują popełnienie szeregu błędów. Mogą one dotyczyć braku zrozumienia podczas procesu zbierania wymagań jak również podczas późniejszego procesu wdrożenia i braku umiejętności prawidłowego oszacowania kosztów takiego przedsięwzięcia. Proces wdrożeniowy wymaga również przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi oprogramowania. Doświadczenie właściciela w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu narzędzi informatycznych gwarantuje wysoką efektywność szkoleń. Firma Extenso gwarantuje zarówno wsparcie wdrożeniowe produktów przez nią sprzedanych lub wyprodukowanych jak również wsparcie zewnętrzne w procesie informatyzacji prowadzonym przez inną firmę. Audyt zewnętrzny procesu informatyzacji jest zalecanym elementem w literaturze opisującej proces informatyzacji jednakże na rynku polskim firm o takiej specjalizacji wciąż jest niewiele.