Loading color scheme

Denominator

Oprogramowanie dedykowane

System Denominator jest centralnym webowym mechanizmem budowania mechanizmu przyczynowo skutkowego niezależnym od źródła danych.

Dostępne są obecnie dwa źródła danych:

  • RESTowe API przesyłania statystyk Urządzenia których stan zapisany jest w bazie danych i aktualizowany lokalnie 
  • Kanały RSS z których dane mogą być importowane

System pozwala na określenie warunków jakie mają zostać spełnione oraz skutków jakie mają wywołać, obecnie to: e-mail SMS Komunikat do urządzenia

System pozwala na wpływanie (zdalne sterowanie) urządzeniami IoT (np. detektory, sterowniki). Dodatkowo system pozwala na budowę cyklicznego dla danego dnia tygodnia i miesiąca schematu zachowań.